Göz Yaşı Oluğunun Belirginleşmesi: Tear Trough

Gözyaşı oluğunun belirginleşmesi ve dikkat çeken bir çöküklük olarak şikayet nedeni olması yaşla birlikte artmaktadır. Biz yaşlandıkça orta yüzümüz aşağı doğru yer değiştiriken göz çevresi yağları fıtıklaşmaya başlar ve göz yuvası kemiği olan infraorbital rim belirginleşir. Tear trough deformitesi adıyla da bilinen göz yaşı oluğunun belirginleşmesi ilk olarak alt göz kapağının buruna komşu 1/3'lük kısmında başlar ve yaşlanma ile birlikte orta yüze ve göz çevresinin dış yanına kadar ilerler. Peki bu görünümün kazanılmasında düzensiz yaşamın etkisi var mıdır? Sigara içmek ve uykusuzluk bu görünümün ortaya çıkmasını erken yaşlara çekebilir. Erken dönemde alt göz kapağının iç kısmında görülür ve genellikle ne üst göz kapağında ve ne de alt göz kapağında yaşlanma belirtileri vardır. Zaman ilerledikçe orta yüzünde aşağı doğru sarkması ile birlikte göz kapağından orta yüze geçis belirginleşmeye başlar ve hem üst göz kapağında hem alt göz kapağı cildinde yaşlanma belirtileri görülmeye başlar.

Hafif ve orta dereceli diyebileceğemiz alt göz kapağında belirgin cilt kırışıklıkları olmayan ve iyi bir cilt kalitesine sahip hastalar hyaluronik asit dolguları ile tedavi edilebilir. Bu tedavinin etki süresi ortalama 9-12 aydır.

Göz altı yağ torbaları gelişen hastalarda ise bu fıtıklaşmış yağın korunarak tekrardan eski yerine konulması alt göz kapağı estetiği ile mümkündür. Alt göz kapağı kirpik dibinden yapılan kesi ile girilerek hem fıtıklaşmış yağın eski yerine konulması sağlanır hem de ciltteki fazlalık ve kırışıklık tedavisi yapılmış olur. Alt göz kapağındaki fıtıklaşmış yağın aşırı çıkarılması özellikle genç önerilmemektedir. Ayrıca oldukça derinleşmiş göz yaşı oluğu bölgesine yağ greftleri bu esnada konulabilir.

Orta yüzün sarkmasının da eşlik ettiği durumlarda alt göz kapağı estetiğine orta yüz germe ameliyatı eklenmelidir. Bu sayede hem sarkmış orta yüz düzeltilir hem de yanak göz kapağı ilişkisi yeniden sağlanmış olur.

Yağ enjeksiyonu benim tüm yüz cerrahi uygulamalarıma eşlik eden önemli bir yardımcıdır. Uygun şekilde inceltilmiş mikrofat greftler yanak göz kapağı geçişini kamufle etmede oldukça yardımcıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bu bölgenin aşırı doldurulmasından kaçınılmasıdır. Alt göz kapağının aşırı doldurulması yanağın sanki kirpik dibinden başlıyormuş görünümüne neden olabilir. Bu görünüm yerine yağ enjeksiyonlarının ikinci veya üçüncü bir seansta tekrar edilmesi daha mantıklı bir yaklaşımdır.

Göz çevresi mor halkalar gerek cerrahi gerekse de cerrahi olmayan uygulamalar sonrası tamamen kaybolmazlar. Tüm bu tedavilerdeki amaç hacimsel olarak eksikliğin giderilmesi ve kontürlerin düzeltilmesidir. Pigment yani renk değişimleri bu tedaviler ile bir miktar hafciflese de tamamen düzelmesi mümkün değildir.