Doğal, Sahte Değil, Yabancı Değil

Thomas Cronin ve Frank Gerow 1962 yılında ilk meme protezini üreterek Timmie Jean Lindsey isimli hastada ilk başarılı meme büyütme ameliyatını gerçekleştirdiler. Böylece meme protezlerinin evrimi ve serüveni başladı. Zaman zaman otoimmun bağ doku hastalıklarına zaman zaman da kansere yol açabilecekleri düşünülse de bu süreçte yapılan yüksek sayılı ve uzun dönemli hasta çalışmaları ile bu iddialar kanıtlanamadı. Artık hem cerrahlar için hem de hastalar doğal, sahte bir görünüme yol açmayan nerdeyse normal bir meme dokusundan farklı olmayan meme protezlerini aramaktalar. Yeni dönem kullanılan silikon protezler jelibon kıvamında şekli bozulmayan, silikon kaçışı göstermeyen ve şekli deforme olmayan silikonlardır. Bu protezler sıklıkla koltuk altı insizyon, meme başı çevresi insizyonu ve meme altı kıvrımından yapılan insizyonlarla konulabilmektedir. Benim sıklıkla tercih ettiğim insizyon meme altı insizyonudur istenilen şekilde ve kas altı yerleşime izin verdiği için bu insizyonu tercih etmekteyim. Ayakta iken bu insizyon görülemezken yattığınızda 4 cm'lik bu insizyon görülebilir.Kas altı yerleşim ve bu insizyon meme kanallarına ve meme dokusuna zarar vermez, ve ileride yapılacak mammagrafi incelemesini zorlaştırmaz.