Karpal tünel median sinirin karpal tünelde yani sinirin diğer parmak kas kirişleri ile bilek seviyesindeki tünelde geçerken sıkışması sendromudur. Belirtileri arasında başparmak ve ilk iki parmak ile yüzük parmağın başparmağa bakan yüzünde ağrı, uyuşma yer almaktadır. İleri evrelerde uyuşukluk ve duyu bozuklukları tüm avuç içinde ve ön kolda görülebilir. Genellikle hastalar sinirin sıkışması hissini rahatlatmak için ellerini sallamak istemektedirler. Zaman zaman şikayetler artar ve gece uykudan uyandırır. Klinik tanısında muayene değerli olsa da karpal tünel sendromunun tanısı elektrofizyolojik çalışma yani EMG ile konulmalıdır. Hafif ve orta dereceli karpal tünelin tedavisinde antienflamatuvar ilaçlar ve ateller faydalı iken ileri evrelerde tedavisi CERRAHİ'dir. Bilek seviyesinde yapılan dikine bir kesi ile median sinir sıkıştığı bilek kanalında rahatlatılır. Sonrasında 1 hafta atel kullanılması istenebilir. Cerrahiden 10 gün sonra hastalarımız işlerine dönebilirler. Her iki elde de karpal tünel sendromu geliştiği durumlarda 2 ay arayla cerrahi tedavi yapılabilir. İşleri gereği uzun süre mouse kullanmak zorunda kalan kişilere tavsiyemiz el bileklerinin altına destekleyici yastık koymalarıdır.