Meme Kanseri Tedavisi Sonrası Yeniden Meme Onarımı

Meme Kanseri Tedavisi Sonrası Yeniden Meme Onarımı

(Meme Rekonstrüksiyonu)

Amazonların gerçek bir tarihsel kimlik olup olmadığı halen kanıtlanabilmiş değil. Tanrı Ares'in devamı olduklarına ve av tanrıçası Artemis'e inandıklarını düşünüyoruz. Küçük Asya'da kapadokya yakınlarında yaşamışlar. Amazon'un kelime anlamına baktığımızda -a eki olmaksızın, siz anlamında ve mazos meme demektir yani memesizler anlamına gelir. İsadan önce 8 y.y'da İlyada destanında Aşil'in Amazon kraliçesi Penthesilea'yı yendiği anlatılır. Ayrıca Amazonlarla ilgili birçok resim ve kabartma incelendiğinde ise Amazon kadınlarının sol memesi görünürken sağ memesi giysilerle örtülmüştür. Benzer bir davranış şeklinden meme kanserli hastaları takip eden Radyoloji uzmanı doktor arkadaşım Dr. Ayşe Sanem Fıratlıgil de bahsetmişti. Bu doktor arkadaşım sosyokültürel seviyelerine bakmaksızın ultrasonografik inceleme sırasında meme kanserli hastaların mevcut memelerini rahatlıkla açarken alınmış memelerini saklamaya çalıştıklarını bahsetmişti. Kadınlığımızın göstergesi meme dokusu, organı bizim için çok kıymetli. Bu nedenle tüm meme rekonstrüksiyonu seçeneklerini öğrenip kendimize en uygun olanı tercih etmeliyiz.

Meme kanseri teşhisi konulan birçok kadın, hastalık teşhisi konulduğunda ve onkolojik cerrahi planlanırken meme rekonstrüksiyonu seçeneğinden habersizdirler. Amerikada yapılan bir çalışma, mastektomi olan 10 kadından 7'sinin rekonstrüksiyon seçeneğinden habersiz olduğunu göstermiştir. Mastektomi anında veya mastektomiden 20 gün veya 20 yıl sonra bile olsa meme rekonstrüksiyonu seçeneklerinin olduğunu bilmelisiniz. Ayrıca yine meme rekonstrüksiyonu sonrası hayat kalitesini araştıran çalışmalar, meme rekonstrüksiyonunun kadınların hayat kalitesini belirgin olarak arttırdığını göstermektedir.

Meme rekonstrüksiyon seçeneklerini bir rekonstrüktif cerrah ile tartışarak hayat stilinize, vücut özelliklerinize göre belirleyebilirsiniz. Hızlı bir şekilde iyileşip hastanede kısa kalış süresi istiyorsanız meme protezi ile rekonstrüksiyonu tercih edebilirsiniz. Ama fazla karın yağlarından kurtulmak istiyorum ve bunun yanında da meme kıvamına en uygun doku olsun istiyorum diyorsanız karın ön duvarından mikrocerrahi yöntemlerle yapılacak rekonstrüksiyon sizin için en iyi seçenek olabilir. Karın yağ dokum yok, sırtımda iz istemiyorum diyorsanız belki de en iyi seçenek uyluk iç yüzünden hazırlanacak doku ile yeniden meme yapılması olabilir...