Üst göz kapağı düşüklüğü normal bakışta üst göz kapağının sarkmasıyla her iki göz kapağı arasındaki açıklığın daralması olarak tanımlanabilir. Üst göz kapağı gözümüzün renkli kısmının 0,5 ile 2 mm üzerini örter ve 2 mm'den fazla örttüğü durumlar ptoz olarak kabul edilir. Ptoz doğuştan görülebileceği gibi ilerleyen yaşlarda da gelişebilir. Bazı hastalarda tek gözde görülürken bazı hastalarda iki göz kapağı da etkilenebilir. İlerleyen yaşlarda görülen ptozun en sık nedeni üst göz kapağı cildinin ağırlık oluşturduğu mekanik nedendir. Doğuştan beri görüldüğünde ise göz kapağını kaldırmamızı sağlayan kaslarda veya bunları duyulandıran sinirlerde fonksiyon bozukluğu vardır. Çoğunluka ptoz izoledir ve başka bir sağlık sorununa eşlik etmez. Fakat birden bire saatler ve günler içinde ilerleyen ptoz gelişimi ciddi bir sağlık sorunu ile ilişkili olabilir.


Ptoz doğuştan veya sonradan görülmesine göre sınıflandırıldığı gibi deformitenin ağırlığına göre de sınıflandırılır. Hafif derecede göz kapağı düşüklüğü 1-2 mm iken orta derecede 3-4 mm ve ağır derece de 4 mm'den fazla göz kapağı düşüklüğü görülmektedir. Doğuştan görülen ptoz vakalarında genellikle üst göz kapağı oluğu silinmiştir ve genellikle üst göz kapağı kaslarının fonksiyon bozukluğu mevcuttur. Genellikle bu çocuklar görebilmek için başlarını yukarı kaldırırlar veya göz kapağını kaldırabilmek için alın kasını aşırı kullanırlar. Myojenik yani kasa ait ptoz vakalarında kas göz kapağını kaldırmak için güçsüzdür. Nörojenik yani merkezi sinir sistemine ait bozuklarda ise altta yatan anevrizma, tümör ve diyabet gibi hastalıklar araştırılmalıdır. İlerleyen yaşlarda ise göz kapağını hareket ettiren kasın göz kapağından ayrışması neden olabilir. Kontakt lens kullanan, ciddi göz enfeksiyonları veya katarakt cerrahisi geçiren hastalarda ptoz görülebilir.
Çocuklarda tedavi edilmediğinde ambliyopi yani göz tembelliği görülebilir. Çocuklardaki hafif dereceli ptozlar zamanla gerileyebilir. Orta ve ağız dereceli ptozların cerrahi tedavisi Plastik Cerrahlar tarafından yapılmalıdır.


İleri yaşlarda görülen ptozların tedavisi ise yine cerrahidir ve üst göz kapağı blefaroplasti tedavisi ile benzerdir. Cerrahi tedavide üst göz kapağı oluğundan girilerek üst göz kapağını kaldıran (levator kasına ) ulaşılır ve kas uzunluğu ayarlanarak ptoz cerrahisi tamamlanır. Tüm bu işlemler lokal anestezi altında yapılabilir. Doğuştan olan ağır dereceli ptozlarda ise kas neredeyse hiç fonksiyon görmemektedir ve bu nedenle göz kapağını kaldırdabilmek için göz kapağı alın kasına (frontal kas) askılanır. Bu askı işlemi için bacaktan tendon yaması alınır.